Home » Sosyal Sistem Yazıları by İlhan Tekeli
Sosyal Sistem Yazıları İlhan Tekeli

Sosyal Sistem Yazıları

İlhan Tekeli

Published October 2011
ISBN :
Paperback
244 pages
Enter the sum

 About the Book 

Tekelinin sosyal sistemler konusunda yaptığı çalışmalardan oluşuyor. Kitabın büyük bölümünü oluşturan Sosyal Sistemler, Sosyal Değişme ve Yerleşme Yapısı isimli yazı, Tekelinin İTÜde verdiği doktora tezinin ana bölümünü oluşturmaktadır. BuMoreTekelinin sosyal sistemler konusunda yaptığı çalışmalardan oluşuyor. Kitabın büyük bölümünü oluşturan Sosyal Sistemler, Sosyal Değişme ve Yerleşme Yapısı isimli yazı, Tekelinin İTÜde verdiği doktora tezinin ana bölümünü oluşturmaktadır. Bu tezde, Talcot Parsonsun sosyal sistem kuramından yola çıkılarak, iki önemli konuda yenilik getirilmektedir.Parsonsun statik olan kuramı, bir üst düzeyde oluşturulan bir başka sistem kuramı içine oturtularak bu kurama dinamik bir nitelik kazandırılmıştır. İkinci yenilik ise Parsonsun dört alt sistemli kuramına beşinci bir alt sistem olarak yerleşme alt sisteminin katılmasıyla Parsonsun kuramına mekânsal bir boyut kazandırılmasıdır.